top of page
Algemene voorwaarden

1. Kim Gaalman Talentontwikkeling is een praktijk voor begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkracht. Kim Gaalman Talentontwikkeling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 77976800.

 

2. Kim Gaalman Talentontwikkeling biedt onder meer aan: coaching, psycho-educatie, begeleiding van de leerkracht, hulp op cognitief, sociaal of emotioneel vlak, gezins- of opvoedhulp. De praktijk richt zich op kinderen van 5 tot 18 jaar. 

3. Communicatie over diensten en afspraken vindt plaats via kimgaalman@gmail.com, of telefonisch via 06-16610000.

4. Een afspraak kan tot 48 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering daarna wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. In geval Kim Gaalman onverhoopt verhinderd is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. In dat geval zijn voor de vervallen afspraak geen kosten verschuldigd. 

5. Reiskosten worden doorbelast à 25 cent per kilometer. Kim Gaalman Talentontwikkeling brengt haar kosten maandelijks in rekening voorzien van een urenspecificatie. Facturen worden per e-mail verzonden en dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. 

6. De opdrachtgever van Kim Gaalman Talentontwikkeling is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Ook Kim Gaalman Talentontwikkeling behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te beëindigen. 

7. Kim Gaalman Talentontwikkeling behandelt alle informatie vertrouwelijk en verstrekt alleen informatie aan derden na opdracht van de ouder of voogd van het kind. 

8. Kim Gaalman Talentontwikkeling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende of tegenvallende prestaties en/of vorderingen van de leerling. Kim Gaalman zal haar uiterste best doen, maar kan geen resultaat garanderen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.kimgaalman.nl

bottom of page