top of page

Iedereen zegt dat je

Slim

bent.... 

En nu?!

About

WAT DOE IK?

Een aantal hoogbegaafde kinderen (en daarmee vaak hun hele gezin) loopt in het onderwijssysteem tegen grenzen aan. Hoogbegaafdheid is niet een eenduidig ‘labeltje’ dat je kan plakken. Het is soms erg lastig voor het kind, de ouders of de leerkracht om grip te krijgen op het probleem dat ervaren wordt. Is het werk op school te moeilijk of te makkelijk? Zal ik mijn kind meer pushen om iets te ondernemen wat het lastig vindt? Ik weet dat sporten of een instrument spelen goed is, maar moet ik dit verplichten? Moet ik deze discussie met mijn kind aangaan? Allemaal vragen waar niet één antwoord op is. Zoveel hoogbegaafden, zoveel uitdagingen.

 

Ik wil graag samen met het kind, de ouders en waar mogelijk met de leerkracht, gaan ontdekken wat werkt voor het kind. Hoe kan het in zijn eigen school- en thuissituatie zich goed ontwikkelen en positief in het leven (blijven) staan?

Omdat ik zelf leerkracht ben en ook voor de ‘normale’ groep heb gestaan heb ik vaak een realistisch beeld van wat mogelijk is in de groep en wat niet.

Werkwijze:

Ik start met een vrijblijvend (telefonisch) gesprek. Hierin kunnen we aftasten of ik degene ben die je zoekt en of ik denk dat ik kan helpen.

 

Daarna volgt een uitgebreide intake van 45/60 minuten, aan de hand van een praatposter, waarin we samen bepalen wat voor je kind en zijn omgeving de belangrijkste bouwstenen zijn. We maken een stappenplan voor de begeleiding.

Dit intakegesprek inclusief de uitwerking kost €150,-

 

De mogelijkheden daarna zijn; coaching, psycho-educatie, begeleiding van de leerkracht, hulp op cognitief, sociaal of emotioneel vlak, gezins- of opvoedhulp, etc

De kosten hiervan in 2022 zijn €62,50 per uur.

Contact
bottom of page